dimarts, 10 de setembre del 2019

HORARI 1rC

                                                     

                         DILLUNS        DIMARTS        DIMECRES        DIJOUS        DIVENDRES

8:00-8:55             LC                      GH                   MUS                MUS                  LE

8:55-9:50             GH                     GH                     VAL                  LC                     LE

09:50-10:05         --------------------------------MENJAR-------------------------------------------------
 
10:05-11:00         FR                      BG                   BIO                    LE                     LC

11:00-11:55         BIO                    MAT                MAT                  EF                      MUS

11:55-12:10         --------------------------------SORTIR ( PATI ) ---------------------------------------
               
12:10-13:05         MAT                  AN                    AN                     FR                      TUTORIA

13:05-14:00         PL                      PL                     PL                     AN                      EF


      LE  (llengua castellana)           MAT (matemàtiques)                           EF   (educació física)  
      LC  (llengua catalana)              BG (biologia)                                       VAL  (valors
      GH (geografia i història)          PL   (plàstica)
      AN  (anglès)                              MUS  (música)
      FR  (francès)