1C BIOLOGIA

Resultat d'imatges de biologia

Com es qualificarà la matèria?

40% PROVES ESCRITES (però hem d'arribar a un 3 per fer mitjana amb la resta de notes)
60% FEINA-TREBALL COOPERATIU-TREBALLS-ACTITUD

*Has de tenir en compte que...
- Moltes faltes d'ortografia pot arribar a baixar la nota d'una tasca fins el 10% de la nota.
- Els treballs s'han de realitzar i lliurar en la data indicada, el seu retard implica una baixada de nota.
- Al final del trimestre es realitzarà un examen de recuperació per a qui tingui examens suspesos.
- A la prova ordinària de juny només s'haurà de presentar l'alumnat amb algun trimestre suspés.

Quins temes anem a treballar?

1rTR:

T1: Éssers vius (funcions vitals i cèl·lula)
T2: Classificació dels éssers vius
T3: Regne Monera, Protist i Fong


2nTR:

T4: Plantes sense flor i plantes amb flor
T5: Animals invertebrats
T6: Animals vertebrats


3rTR:

T7: L'Univers
T8: La Geosfera (Minerals i roques)
T9: L'atmosfera
T10: La hidrosfera


COMENCEM? Resultat d'imatges de INICIO DEL CAMINO

T8: L'UniversT7: EcosistemesT6: Regne Animal: VertebratsT5: Regne Animal: Invertebrats

Exposició de treballs


T4: Regne PlantaT3: Regne Monera, Protist, Fong

        

T2: La classificació dels éssers vius


T1: Els éssers vius
  Imatge relacionada    
Resultat d'imatges per a "organuls cel·lulars i funcions"   Resultat d'imatges per a "organuls cel·lulars i funcions"


T6: Ecosistemes
Resultat d'imatges per a "ecosistema  dibuix"     Resultat d'imatges de especie essers vius    
T5: Minerals i roques

T4: La hidrosfera
                                         DEPURADORA                POTABILITZADORA
   Imatge relacionada     Resultat d'imatges de potabilitzadora  dibuix      Resultat d'imatges de depuradora dibuix                   Imatge relacionada
T3: L'atmosfera
  Resultat d'imatges de composicio atmosferadibuix                       Imatge relacionada

TREBALL CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Realitza un PWP on el teu grup expliqui el problema de contaminació que teniu assignat.
Haureu d'exposar aquest treball a la resta de grups.
Què heu de saber de cada problema de contaminació atmosfèrica? Recordeu emplenar el qüestionari per a cada una de les problemàtiques exposades.

Què ha de contenir el treball?
1. Descripció del problema de contaminació
2. Quin gas/os el produeix
3. Per què s’ha produït
4. Quines conseqüències té
5. Mesures proposades per reduir aquest problema  
T2: La Terra
Resultat d'imatges de eclipse dibuix            Imatge relacionada       Resultat d'imatges de marea dibuix            Imatge relacionada
T1: L'Univers