1C MATEMÀTIQUES


Quin temari hi ha per aprendre aquest any?1rTR:

T1: Nombres naturals
T2: Potències
T3: Divisibilitat

2nTR:

T4: Nombres enters
T5: Nombres decimals
T6: Fraccions

3rTR:

T7: Operacions amb fraccions
T8: Àlgebra
T9: Equacions de 1r grau
T10: Figures planes i àrees

Com es qualificarà la matèria?

70% PROVES ESCRITES (però hem d'arribar a un 3 per fer mitjana amb la resta de notes)
30% FEINA, TREBALL COOPERATIU, QUADERN, DEURES, ACTITUD

*Has de tenir en compte que...
Al final del trimestre es realitzarà un examen de recuperació per a qui tingui examens suspesos.
- A la prova ordinària de juny només s'haurà de presentar l'alumnat amb algun trimestre suspés.


COMENCEM? Resultat d'imatges de empezar de cero

T8: ÀLGEBRA
                                   

T6 i T7: FRACCIONS

 RESTA DE FRACCIONS    SUMA DE FRACCIONS

 QUÈ SÓN?

T5: NOMBRES DECIMALS
Quadernet d'exercicis

T4: NOMBRES ENTERS

                Temari      Resultat d'imatges de nombres enters   exercicis XTEC       

                                      PIRÀMIDE MATEMÀTICA


T3: DIVISIBILITAT
Resultat d'imatges de DIVISIBILITAT                  Resultat d'imatges de divisibilitat               
            Imatge relacionada    
         Múltiples i divisors


                                               
                       MCD                       MCM


 Aquí hi ha més problemes!!

                        A  A
T2: POTÈNCIES
- Què és una potència?
Resultat d'imatges de potència

Però recorda que:  a0=1,  a1= a,  1a= 1
- Operacions amb potències
Si tenc producte de potències: deixe la base i sume els exponents: 27 ·  2= 212

Si tenc divisió de potències: deixe la base i reste els exponents: 27 :  25= 22
Si tenc potències de potències: deixe la base i multiplique els exponents: (27 )5= 235
Examen T2: Potències

-Operacions amb potències
-Operacions combinades amb potències
-Potències de base 10
-Problemes amb potències
-Arrels quadrades exactesT1: NOMBRES NATURALS

Sistemes utilitzats: diferents sistemes utilitzats

          Imatge relacionada

- Descomposició i arrodoniment: estructura del sistema de numeració

UMM
CM
DM
UM
M
C
D
U

- Operacions: ordre d'operacions, operacions combinades, parèntesi

   Te'n recordes?
Resultat d'imatges de operacions


IMPORTANT!!!

Recorda en quin ordre s'ha de resoldre una operació:
1r: parèntesi
2n: multiplicar i dividir
3r: sumar i restar
4t: sempre d'esquerra a dreta
      Ex.: si tenc una suma i una resta, quina faig primer? La que estigui més a l'esquerra
.

                                      3 + 5 - 2 = 8 - 2 = 6    

                                      3 + 5 - 2 = 3 + 3 = 0    MAL

PRACTIQUEM LES TAULES DE MULTIPLICAR?